All pictures from Priv. Doz. José Rafael Iglesias-Rozas

Physician (Neuropathology)

Tudela (Navarra), Spain